Tot el que està escrit aquí és obra de Jere Soler

Si voleu veure l'altre blog que tinc feu click:

Sunday, March 22, 2009

Tot el que percebem al nostre voltant és creat per la nostra ment.

.Els efectes produits pels nostres sentits a causa d'un ordre exterior a nosaltres, són un feix de sensacions a la consciència. Tot l'univers que ens envolta, des del més proper al més llunyà, en el moment en què arriba a nosaltres a través dels sentits, esperona la nostra ment a generar sensacions conscients. La imatge que tenim de la realitat que ens envolta (visual, auditiva, tactil, olfactiva i de gust) no és res més que sensacions a la consciència.

El que nosaltres anomenem realitat, són sensacions; la realitat és la causa indirecta que les genera i que no té forma. Allò que nosaltres anomenem forma de la realitat (colors, sons, etc.) no és la realitat sinó les sensacions conscients generades a la nostra ment; la realitat (la causa de les sensacions) no té forma, no és de cap manera. "És", però no és de cap manera. Els valors lògics que conformen la realitat (distàncies, freqüències d'ona electromagnètica, freqüències d'ona sonora, canvis cíclics de pressió, moviment d'electrons als nervis, etc.) existeixen com a valors lògics mesurables, i són els causants d'unes oscilacions energètiques que exciten els nostres sentits i mouen la ment a crear una forma conscient, però aquests valors en si mateixos no tenen forma. Nosaltres anomenem forma a les sensacions conscients que aquests valors generen a la nostra ment i que nosaltres identífiquem erròniament amb la realitat, però realment les sensacions no són la realitat, sinó una modelització que la nostra ment genera per a fer-nos més fàcil la comprensió de la realitat.

Aquesta modelització és conseqüència de l'evolució de les espècies, i no sabem del cert si és idèntica per a tots els individus. És molt probable que sigui diferent d'una espècie a una altra i que influeixi en la seva intel·ligència, en el seu grau de consciència i en la manera com aquesta espècie entén el món i l'existència.


Amb aquest primer post sobre la sibjectivitat del univers que veiem al nostre voltant, intento començar a explicar una idea que porto a dins des de fa temps. Fa alguns anys vaig descobrir amb goig que en Schrödinger l'havia expressada de manera semblant en un dels seus llibres als últims anys de la seva vida, i vaig començar a pensar que aquesta dèria meva no era un “frikisme”, sinó que potser valia la pena donar-hi voltes i intentar escriure-la.

Sovint parlem de la consciència com a producte d'un element material i energètic que anomenem cervell; ara intentaré parlar de la matèria com un element creat per la consciència.

¿Per què no valorar la possibilitat que el procés sigui el contrari al que sempre s'ha pensat: en lloc de veure la consciència com a creació de la matèria, que sigui la matèria i l'univers sencer una creació de la nostra consciència.

El que no podem crear són els valors lògics que la realitat (sense forma) té. Però l'univers que ens envolta, amb tots els seus colors i sons meravellosos, és una creació de la nostra ment, una interpretació que fa la nostra ment d'una realitat que és invisible, insonora, imperceptible per ella mateixa.

El fet de veure la realitat d'aquesta manera és possible que faci canviar o reinterpretar algunes concepcions que es fonamentaven en una "forma" que era presa com a un absolut, i que en realitat és un instrument, un mitjà, una creació de la pròpia ment. Els conceptes "infinitud de l'univers" "espai buit" "espai" "temps"... canviaran una mica, o si més no, oferiran un altre rostre, si els pensem des del punt de vista que intento encetar amb aquest post, i que prometo continuar desenvolupant.

.

No comments: